OG Menisa – Mami Water Lyrics

INTRO
Aaaaaah aaaa huuaaaaaaaa
Og menisa aaaaaah

HOOK
For the fact u dey like cucumber ooooo
Eee no mean say my thing no fit enter ooooo
Make u no dey temper my temper oooo temper oooo

Who no go know no go know now aauu)
Na eee make me just dey hole am oooo). 2×
I too like…I too like better thing oooo )
Girl low ooo wee eeeeeh )

CHORUS
Na who born this Mami Water aaa
Mami Water aaa Mami Water aaa eeeeeh eeeh
Many men want to date ooooh
Want to date oooh want to date oooh eeeh eeeeeh
I fit to dedicate oooh
dedicate oooh dedicate ooh no noooor
Make we dey celebrate oooh
Celebrate oooh celebrate oooh eeeh eeeeeh

VERSE
I no go dey make u leave my side
I go try make u be my wife
oooh my baby ooooh….ooooh my baby ooooh
You too fine my Asa nwaa ooooh) 2×
I go Cary u go Alter oooh )
Igaa chetaa ooooh…Igaa chetaa ooooh)
Eeeeeeeeh

LAST CHORUS
Na who born this Mami Water aaa )
Mami Water aaa Mami Water aaa )
Many men want to date ooooh )
Want to date oooh want to date oooh ). 2×
I fit to dedicate oooh )
dedicate oooh dedicate ooh eeeeeeeeh)
Make we dey celebrate oooh )
Celebrate oooh celebrate wooo woooooh)

DOWNLOAD MP3: OG Menisa – Mami Water

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *